Klasik Türk İslam Sanatı

Anadolu Selçukluları’nda Minyatür Sanatı

Minyatür İran’la beraber Anadolu Selçuklularının resim sanatında geçerli olan etki kaynaklarından biri de Bizans’tır. Bizans resim kaynakları da Selçuklu resim sanatında yeterince etkinlik gösterebilmiştir. 1271 yılında Konya Aksaray’ında Nasrettin Sivasi tarafından kaleme alınmış olan bir yazma eser, Bizans etkilerini taşıyan minyatürleri kapsar.

Bu minyatürlerdeki çok başlı melek fifürleri, Hint resim sanatından da etkilenmiş olabilir; ama eserin bütününde cinler, periler gibi müneccimlik ve mistik masal temalarını ele alan resimler, Anadolu-Bizans geleneğine birçok şey borçludur. Sonuç olarak, İran etkilerinin güçlü olduğu Selçuk resim sanatının örneklerinde bile gerek süsleyici, gerekse düzen anlayışında Bizans etkilerini sezmek imkanı vardır. Sonuç olarak sanat üsluplarının yerleşmesi için uzun süreler gereklidir; oysa o çağ, buna imkan vermiyordu. Bununla beraber bugün Orta Anadolu’suna baktığımız zaman, sanat ürünlerinde bulunan ortak bir öz vardır. Buna 9. yüzyıldan itibaren İslam kültür ortamında bir araya gelen sayısız geleneğin Anadolu’ya yansıması olarak düşünebiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu