Sinema

Türk Sineması

Sinema ait olduğu toplumdan, kültürden ve ekonomiden beslenen bir sanat dalıdır, bu bağlamda bir toplumun geçirmiş olduğu ekonomik, sosyolojik ve kültürel gelişmeler de sinemasına yansımaktadır.

Türk sineması da şartlar el verdiği ölçüde bu toplumsal yapıyı filmlerinde işlemiştir. 1990‟lı yıllara bakıldığında toplumda yaşanan birtakım değişim ve gelişimler, Türk sinemasının da yeniden yapılanma sürecini sağlamıştır. Bu süreçte genç yönetmen kimliği ve kaliteli görsel dilleriyle ile tanınan yeni sinemacılar ve oyuncular Türk sinemasını farklı bir kimliğe taşımışlardır.

Körfez savaşının gölgesinde başlayan bu yıllar, Özal döneminin getirdiği depolitizasyon sürecinin sonucu olarak politik anlamda ülke sorunlarından uzak, küreselleşmenin getirdiği kültürel yozlaşmaya maruz kalmış genç kuşağın yetiştiği, artan özel radyo ve televizyon kanallarının dayattığı tüketim kültürüyle birlikte sağlıklı bir modernleşme yaşanamamıştır. Dünyada kuzeyden güneye akan ana akım medya çalışmaları, kültürel yabancılaşma ve bir anlamda kültürel değerlerin yitirilişini beraberinde getirmiştir.

Hemen her dönem seyirci ve finansal kaynakların azlığı gibi sorunlarla uğraşan Türk sinemasında artık temalarda bir farklılaşma yaşanmakta ve bu farklılaşma anlatım biçimlerinde de yapısal bir değişime neden olmaktadır. Türk sineması kendi dilini kurmayı amaçlayan bir yeni kuşakla tanışmaktadır. 2000‟li yılların başında popüler oyuncuların sağladığı rüzgarla gişe yapmaya çalışan Türk filmlerinden Vizontele, 3 milyon 300 bin ulaşan seyirci kitlesi ile sinema tarihinin en çok izlenen filmi olarak dikkat çekmiştir.

Bununla beraber Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan gibi genç sinemacıların filmleri ise, yalın anlatımları ve mütevazi tanıtımları ile sessiz ve derinden giden yönetmenlerinin oluşturdukları kendi izleyicilerine hitap etmişlerdir. Bu genç yönetmenler sınırlı olanaklarıyla yurt içi ve yurt dışında ses getiren kaliteli filmler üretirken, sinemamıza da farklı bir boyut ve renk getirmişlerdir.

 

Kaynak: https://www.researchgate.net/publication/308779318

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu