MüzikSanat Tarihi

Yunan Müziğinin Özellikleri

Yazılı yapıtlar, anıtlar ve belgeler yardımıyla eski Yunanlıların müzik sistemi, müzik yazısı ve müzik estetiği hakkında bilgiler bugüne kadar gelmiştir.

MÖ 9. yüzyılda ortaya çıkmış destanlar İlyada ve Odisseia büyük ozan Homeros (Homeros) tarafından yazılmıştır. Burada müzikle ilgili bilgiler mevcut olup yarı konuşma, yarı şarkı söyleme şekli olan resitatif biçiminde destanların söylendiği kabul edilir.

Yunanlılarda müzik, diğer sanat dallarına göre daha az gelişmişti. Armoni bilinmiyordu, melodi kavramı ise bugün kullanılan anlamda değildi. Onlara göre müziğin işlevi ritmik ses düzenlemeleri oluşturmak ve bunların şiir ritmine bağlı kalmasını sağlamaktı.

Yunanlılar, Asyalı kavimlerden bazı çalgıları almışlar ve kullanmışlardır. Aulos (ağlos) gibi telli çalgılar Frigya’dan Yunanistan’a geçmiştir. En gözde çalgıları lirdir. Diğer telli çalgıları magadiz, fenike liri, zambuk, barbitos, trigon, pandura, monokord ve helikondur.

Üflemeli çalgılardan en fazla kullanılanı aulostur. O dönemde ezgilerin sadece insanları değil hayvanları da etkilediğine inanılırdı. Aulos daha çok dramada kullanılmış, törenlerde ve eğlencelerde de bu çalgıya sıkça rastlanmıştır. Yunan çalgıları arasında kitara; bir çeşit lir gibi yumuşak sesli, ses tanrısı Apollon’nun simgesi olan ve daha çok tapınak müziğinde kullanılan bir çalgıdır.

Yunan çalgılarından biri olan panflüt, su perisi Syrinks’in (Sirinks) adını almıştır. Efsaneye göre kırların ve çobanların tanrısı Pan, bu güzel su perisine âşık olur.

Syrinks, Pan’dan kaçmak için bir nehirdeki su perilerinden yardım ister. Nehirdeki su perileri, onu bir su kamışına çevirir. Pan da bu bitkilerden bazılarını keser ve panflüt yapar. Panflüt, birden fazla (genelde yedi) kamışın farklı uzunluklarda kesilip yan yana birleştirilmesinden oluşur. Kamışların tepelerindeki deliğe hava üflenerek ses çıkarılır. Kamışlar farklı uzunluklarda kesildiği için her kamıştan farklı bir ses çıkar.

Kaynak: Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik Kültürü, MEB, 2018.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu