Klasik Türk İslam SanatıMüzikOrta Asya Türk Sanatı

Türklerde Askerî Müzik

Tarih boyunca askerî müzik grupları Türk ordusunun yanında yer almış ve Türklerin önem verdiği değerlerden biri olmuştur.

Hunlardan bugüne kadar Asya ve İslam devletlerinde vurmalı olarak davul, kös, zil; üflemeli olarak boru ve nefir gibi çalgılardan oluşan askerî müzik toplulukları kurulmuştur. Bu gruplar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde tabılhane daha sonra ise mehterhane adını almıştır.

Mehter Müziği

Mehter müziğinin en önemli çalgılarından biri davuldur. Hunların resmî törenlerde kullandıkları davul; devletin varlığını, bağımsızlığını, egemenliğini simgeleyen bir çalgıdır. Tuğ Takımının çalgı kadrosu Hunlar Dönemi’nde oluşmuştur. Davul, boru, zil, zurna ve kösten oluşan Tuğ Takımının temelleri Hunlar Dönemi’nde atılmıştır. Mehter topluluğunda çalan müzisyenlere şakirdan adı verilirdi. Şakirdanlar, Enderunda eğitim alırlardı. Mehterhane dönemi, Yeniçeri Ocağının kapatılması ve çok sesli müzik topluluğu olan Mızıkayıhümayunun kurulmasıyla son bulmuştur. Mehter müziğinin çalgıları iki grupta sınıflandırılır. Nefesli sazlar; zurna, nefir, derviş boruları, av borusu, mehter boruları, yabancı kaynaklı borular, mehter düdüğü ve klarnetten oluşur. Vurmalı sazlar ise kös, nakkare, tablbaz, def, davul, zil, çevgandır.

Bando Müziği

Sultan II. Mahmut, 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasıyla Avrupa örneğine uygun bir boru takımının kurulmasını istedi. Padişahın isteği üzerine ilk Osmanlı askerî bandosu kuruldu. İlk olarak boru takımı oluşturuldu. Bundan iki yıl sonra bandoya yaylı çalgılar eklendi ve bando, Mızıkayıhümayun adı altında faaliyetlerini sürdürdü. Cumhuriyet’in kurulması ile Ankara’ya getirilen Mızıkayıhümayun, Millî Savunma Bakanlığına bağlanmış ve yönetimi Zeki Üngör’e verilmiştir.

1933’te Riyaseticumhur Armoni Mızıkası adı ile hizmetine devam eden bandonun yapısı ve görevinde değişiklikler yapılarak bandonun adı Kara Kuvvetleri Bando ve Armoni Mızıkası olarak değiştirilmiştir. 1987 yılında diğer kuvvet komutanlıklarına mensup müzisyenleri de kadrosuna dâhil ederek Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkasına dönüşmüştür.

Kaynak: Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik Kültürü, MEB, 2018.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu