Müzik

Dünya Müzik Türleri Nelerdir?

Dünya müzik türleri; dünya genelinde yaygınlaşan, milletler ve toplumlar tarafından kabul gören müzik çeşitlerinden oluşur. Müzik türleri insanların kültürlerini etkilemiştir. Kültürler arası etkileşim, bölgesel müziklere dünya müziği olma yolunu açmıştır.

Müzik türlerinin başlıcaları şunlardır:

Rock Müzik: Rock müzik 1950’li yıllarda meydana gelmiş, Batı dünyasının sanat müziği ile halk müziği türlerinin pop müziğine taşınmış hâlidir. Rock müzik; hard rock, progresif rock, alternetif rock, pop rock, punk rock, industrial rock, senfonik rock gibi pek çok farklı alt dallara ayrılır.

Heavy Metal: Metal müzik olarak da adlandırılan müzik türü; aşırı sinirli, saldırgan ritimler ve doğal sesi bozulmuş, çarpıtılmış gitarlarla yapılan müziği karakterize eder.

Kelt Müziği: İskoçya, İrlanda, Galler ve Asturias (astoryas) gibi bölgelerde Kelt Uygarlığının yaygın olarak yaptığı geleneksel müzik türüdür. Batı Avrupa kültürünün de etkisiyle Kelt müzik son hâlini almıştır.

Blues: Hemen hemen 1000 yıllık bir geçmişi olan, kökeni Afrika’ya dayanan etnik bir müzik türüdür. Blues müzik; ritim özellikleriyle dikkat çekmekte, günümüzde ise iyi bir armoni bilgisini gerektirmektedir. Buna bağlı olarak modern müzik köklerini bluesdan almaktadır.

Caz: Amerika’daki Afrika kökenli siyahilerle özdeşleşmiş, var olan eserler üzerine doğaçlama yaparak ve armonik yapısı değiştirilerek oluşan özgün müzik türüdür.

Klasik Müzik: Temelleri Rönesans dönemine kadar dayanan, duyguların tek sesliden çok sesliliğe kurallı olarak aktarıldığı, geniş bir hayran kitlesine ulaşan, dünya üzerinde en fazla dinleyici ve icracıya sahip olan müzik türüdür.

Rhythm and Blues (R&B): Diğer adıyla R&B, jaz, gospel ve blues türlerinin karışımıyla yapılan Afrika kökenli Amerikalıların yaptığı müzik türüdür.

Rap: Kökeni 1970’lere dayanan Afrika kökenli insanların yaşadığı Amerika’nın kenar mahallelerinde yaşayan grupların yaptığı müzik türüdür. Rap müzik, sözlerin müzik ve tempoya uyarlanarak söylendiği bir yapıdadır. Rap çoğunlukla hızlı ritimle söylenen sözler kümesidir.

Çağdaş Müzik: Yeni geleneği yaratmayı başarmış bu tür; dünya müzik repertuvarında küçük bir yere sahip olmuş, buna rağmen dünyada birçok besteciyi etkilemeyi başarmıştır.

Halk Müziği: Toplumların yaşantılarından esinlenerek duygu, düşünce ve zevklerini dile getirilen, ait oldukları toplumun kültürünü yansıtan sözlü ve sözsüz eserlerdir.

 

Kaynak: Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik Kültürü, MEB, 2018.

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu