Sanat Nedir?

Sanatın Türleri Nelerdir?

Sanat, tarih boyunca farklı biçimlerde sınıflandırılmıştır. Sanat türlerinin sınıflandırılmasında konu, malzeme, teknik gibi yöntemler esas alınmıştır. Günümüzde ise sanat türleri; Plastik Sanatlar, Endüstriyel Sanatlar, Karma, Fonetik ve Ritmik Sanatlar olarak beş grupta sınıflandırmıştır.

Görsel Sanatlar (Plastik Sanatlar)

Görsel sanatlar olarak da bilinen plastik sanatlar; sanatsal etkinlikler içinde amacı kullanıma dönük olmayan mimari, resim, çizim, heykel gibi kendi başlarına bir değer oluşturan sanat ürünlerini üreten uğraşlar olarak tanımlanmaktadır.

A. Mimari

Mimari; insanların barınma, savunma ibadet gibi ihtiyaçlarını karşılamak için belli kurallara uyarak meydana getirdiği mekân ve yapı sanatıdır. Mimari eserler kullanılış amacına (ev, kale, saray. camii vb.) dönemine (ilkçağ ), kültür (Türk, İran, Çin vb.) ve üsluplarına (barok, rokoko)göre gruplandırılırlar.

B. Heykel ve Kabartma

Heykel, “taş, bronz, ağaç, kil, alçı gibi maddelerle bir şeyi üç boyutlu olarak tasvir etme sanatı” dır.

Kabartma; taş, metal, kil, ahşap ya da alçı yüzeyi üzerinde, bazı kesimleri oyuk bazı kesimleri ise kabartılı bırakarak betiler(tasvir) oluşturma yöntemiyle yapılmış sanat yapıtı ya da bir yapıtın bu anlamda oluşturulmuş parçasıdır.

C. Resim

Resim, doğadan bir parçayı ya da sanatçının iç dünyasının durumunu düz bir yüzey üzerinde çizgi ve renklerle anlatma sanatıdır. Resim diğer sanatlara göre, uygulama yöntemleri ve araçları bakımından en fazla çeşitliliğe sahip sanattır. Uygulanabilirliğindeki bu yaygınlık ve çeşitlilik resmin, tarih boyunca kesintisiz sürekliliğini oluşturmuştur. Öte yandan resim dilinin ve gereçlerinin ulusal ve bölgesel sınırlarla kısıtlanmamış olması ve taşınabilirliği, ona diğer sanatlara göre uluslararası anlaşılabilirlik ve etkilere açık olmak açısından öncülük kazandırmıştır.

D. Seramik

Ham maddesi kil olup elde, kalıpta ya da tornada biçimlendirilmiş ve fırınlanmış her türlü eşyanın genel adıdır.

Endüstriyel Sanatlar

Para kazanmak ve aynı zamanda bir eser vermek için yapılan sanatlardır. Duvarcılık, dokumacılık, marangozluk, demircilik, semavercilik endüstriyel sanatlara örnektir.

Karma Sanatlar

Sinema, opera, fotoğraf ve dans karma sanatlardandır.

Fonetik Sanatlar

Ses ve sözler aracılığı ile yapılan sanatlardır. Şiir, müzik bu sanat türlerindendir.

Ritmik Sanatlar

İnsanın eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı anlattığı sanatlardır. Tiyatro ve pandomim bu sanat türlerindendir.

Kaynak: Genel Sanat Tarihi 10, MEB, 2018.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu