Sanat Nedir?Sanat Tarihi

Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Sanat tarihi, yapıtın oluşturulduğu ortama bağlıdır ve sosyokültürel düzen içinde yaratma sürecinin ve sanat eserinin araştırılmasını sağlar.

Sanat tarihi içerisinde yer alan herhangi bir nesnenin incelenmesi, beraberinde birçok bilim ve sanat dalının da işin içerisine girmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle sanat tarihinin yararlandığı bilim dalları şöyle sıralanabilir:

Arkeoloji: Yaptığı kazılarla toprak veya su altında kalan tarih öncesi ve eski çağlardan kalma yapıtları ortaya çıkararak eserleri, özellikle tarih ve sanat tarihi bakımından inceleyen bilim dalıdır.

Tarih: İnsanlık tarihi boyunca oluşan olayları yer – zaman ve neden – sonuç ilişkisi kurarak belgelerle inceleyen bilim dalıdır.

Etnografya: Toplumların kültür, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalıdır.

Epigrafi: Eski uygarlıklardan kalan taş, metal, tablet gibi eserler üzerindeki yazıları çözme ve okuma bilimi. Çözülen ve okunan herhangi bir belgenin yapılış amacını, ait olduğu uygarlığı ve dönemini belirlemesi açısında sanat tarihine yardımcı olur.

Coğrafya: Tarih boyunca meydana gelen sanatsal faaliyetlerin coğrafi unsurlarla ilişkisini inceler.

Nümizmatik: Eski paraları okuyan bilim dalıdır. Paraların dönemlerini belirleyerek eserlerin tarihlendirilmesine yardımcı olur.

 

Kaynak: Genel Sanat Tarihi 10, MEB, 2018.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu