Sanat AkımlarıSanat Tarihi

Realizm (Gerçekçilik) Nedir, Ne Demektir?

19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan realist akım şimdiki anı ve ortamı yüceltmiş, gerçeği olduğu gibi yansıtmaya çalışmıştır.

Gerçekçi anlayış, aynı fotoğrafta olduğu gibi doğaya sadık kalarak aynen yansıtmaktan yanadır. Hayatın neşe ile inançla ve eleştirisiz olduğu gibi kabulü, bundan önce hiçbir dönemde görülmemiştir. Realistler genellikle yoksulları, işçileri, köylüleri ve gündelik yaşamın en basit gerçeklerini hiçbir duygusallığa ve yüceltmeye girişmeden olduğu gibi yansıtmaya çalışmışlardır.

Realizmin önderi Gustave Courbet (Gustav Korbe), (1819-1877) için resim somut bir sanattır ve sadece gerçek olanı içermektedir. Köy konularını, halk yaşamını ve yöresel görünümleri konu alan resimlerinde figürlere alışılmadık bir büyüklük ve saygınlık kazandırmıştır.

Eserlerinden bazıları; Günaydın Bay Courbet, Taş Kırıcılar, Yün Eğiren Kadının Uykusu, Ornans’ta Cenaze, Baudelaire’in Portresi’dir. Akımın diğer temsilcileri: Honoré Daumıer (Honor Daumiyer), (1808-1879), Jean-François Millet’tir (Milet) (1814-1875).

 

Kaynak: Sanat Tarihi, MEB, 2018.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu